Menu Close

แผ่นพับ (Brochures)

บริการงานพิมพ์แผ่นพับ (Brochures)

งานพิมพ์แผ่นพับ (Brochures) หมายถึงกระดาษที่พิมพ์ข้อมูลลงไป อาจจะพิมพ์ 1 ด้าน หรือทั้ง 2 ด้าน
งานพิมพ์แผ่นพับพิมพ์ได้ตั้งแต่ 1-4 สี และมีการพับเป็นแผ่นพับ ที่นิยมพับกันนั้นจะเป็นนำใบปลิว A4 มาพับเป็น แผ่นพับ 2 พับ 3 ตอน หรือ พับครึ่ง หรือใช้กระดาษขนาดใหญ่มาพับสปริงให้ได้ หลายตอนมากขึ้นเพื่อใส่ข้อความได้มากขึ้น

การผลิตงานพิมพ์แผ่นพับยิ่งพิมพ์จำนวนมาก ราคาต่อหน่วยจะยิ่งถูกลงเรื่อยๆ สามารถพิมพ์แบบระบบอิงค์เจ็ท ระบบการพิมพ์เลเซอร์ หรือ ระบบการพิมพ์ออฟเซ็ท  4 สี ให้คุณภาพสีที่สดสวยและมีต้นทุนถูก

จุดเด่นของงานพิมพ์แผ่นพับ

  • ค่าใช้จ่ายในการผลิตมีราคาถูกกว่างานพิมพ์ชนิดอื่น
  • เป็นสื่องานพิมพ์ที่ถึงเป้าหมายได้อย่างแท้จริง
  • สามารถทำเป็นแคตตาล็อคสินค้าขนาดย่อมๆได้
  • ผู้ออกแบบมีเทคนิคการออกแบบตามอิสระ หลากหลายมากขึ้น
  • ผู้มีขนาดเล็ก หยิบง่าย ให้ข้อมูลรายละเอียดได้มากกว่าใบปลิวมาก

ใส่ความเห็น