Menu Close

ป้ายบิลบอร์ด (Billboard)

ssg-note4-cover-640x325

เป็นป้ายโฆษณาที่มีลักษณะใหญ่ โครงสร้างแข็งแรง แน่นหนา มั่นคง ใช้สำหรับโฆษณาทั่วไป แต่โดยหลักแล้ว ป้ายบิลบอร์ดจะถูกสร้างขึ้นไม่ไกลจากถนน เพื่อให้มีมุมมองหรือจุดที่สามารถเห็นป้ายบิลบอร์ดได้ชัดเจนจากถนน หรือในขณะที่ผู้คนกำลังขับขี่ยานพาหนะนั่นเอง

 

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น