Menu Close

ป้ายกล่องไฟ ป้ายตู้ไฟ (Light Box)

ป้ายกล่องไฟ ป้ายตู้ไฟ (Light Box)

ป้ายกล่องไฟ ลักษณะเป็นกล่อง 3 มิติ ตัวกล่องผลิตจากโลหะ ไม่ว่าจะเป็นป้ายกล่องไฟขอบสแตนเลสเงา, ขอบซิ้งพ่นสี, โครงอลูคอมโพสิต หรือ แฮร์ไลน์ ขึ้นกับความต้องการของลูกค้า และภายในบรรจุหลอดฟลูออเรสเซนต์ เรารับผลิตป้ายกล่องไฟ ตู้ไฟ ตามแบบและขนาดที่ลูกค้าต้องการ

อีกทั้งเรายังมี…ตู้ไฟสำเร็จรูป… เพื่อความสะดวกในการเลือกใช้ตู้ไฟแบบต่างๆ หากลูกค้าท่านสนใจจะเปิดร้านใหม่โดยคิดที่จะสร้างแบรนด์สินค้าให้มีความเป็นเอกลักษณ์และมีความโดดเด่น น่าเชื่อถือ เรามีทีมงานติดตั้งนอกสถานที่ เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจ ทางร้านเราจะจึงกล้ารับประกันบริการและคุณภาพสินค้าของเรา

ใส่ความเห็น