Menu Close

ป้ายแบนเนอร์

ป้ายแบนเนอร์ (Banner)

คือ เป็นงานพิมพ์ทั้งระบบอิงค์เจ็ท และระบบพิมพ์ออฟเซ็ต ป้ายแบนเนอร์ ป้ายโฆษณา ซึ่งใช้ขึง หรือแขวนตามหน้าร้านค้า ศูนย์จำหน่าย หรือตามอาคารสถานที่ทั่วไป ตัวป้ายมีความทนทานต่อแรงขึง และสภาพดินฟ้าอากาศ ซึ่งเหมาะกับงานโฆษณากลางแจ้ง หรืองานภายนอกทั่วไป….

ซึ่งป้ายแบนเนอร์ สามารถสั่งพิมพ์จำนวนน้อยได้กับระบบงานพิมพ์อิงค์เจ็ท หรือกรณีต้องการจำนวนมาก ก็สามารถสั่งพิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ตได้เช่นกัน ซึ่งจะมีราคาที่ถูกกว่าการพิมพ์อิงค์เจ็ท แต่ข้อเสีย..คือ ต้องสั่งผลิตป้ายแบนเนอร์ในปริมาณสูง และได้รูปแบบที่จำกัด..

ใส่ความเห็น